search
location
briefcase

Chief Accountant [ Q.1 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 08/01/2024
Code Job Job code: JHC0032510

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Interaction with accounting firms.
- Payment (using Fast).
- Prepare invoices.
- Invoice issuance.
- Interaction with banks.
- Other general accounting work.

Yêu cầu công việc

- Chief Accountant Certification.
- Intermediate level of English.back-to-top iconicjob
Loading...