Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Công Nghệ Thông Tin
Nơi làm việc: khu Công Nghiệp Vietnam-Singapore

Mô Tả Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành IT hoặc các ngành khác liên quan.

Ứng viên cần phải biết các ngôn ngữ sau:
-Visual basic
-Dot net
-SQL server
-Ocracle
-Access
-Crystal report
-ERP
-VBA
Ngoài ra nếu biết thêm mạng, internet, mail… thì càng tốt. Ưu tiên các ứng viên từ công ty sản xuất, ứng viên Nam, ứng viên có 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực này.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên phải biết tự viết và triển khai phần mềm 1 cách độc lập.

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Software, Lập trình phần mềm
Số lượng: 2
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...