Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

自動車関連製造業での管理会計

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Mô Tả Công Việc

・主に管理会計(原価計算)の業務

・一部、経理業務もサポートいただく可能性あり


Yêu Cầu Công Việc

・経理及び、管理会計の経験

・製造業で原価計算などの管理会計を経験している方が望ましい

・ある程度の英語力、インドネシア語ができれば尚可

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Xe hơi và xe máy/Phụ tùng xe hơi

Tags
Công ty lớn Có xe công ty để kinh doanh Công ty Cổ phần Làm việc nước ngoài Công ty Nhật Bản

Công Việc Khác

Loading...