Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

海外営業

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tiba, Nhật Bản

Về Công Ty Chúng Tôi

総合印刷機械メーカー

Mô Tả Công Việc

ヨーロッパ諸国での新規代理店開拓営業・既存取引のある代理店の管理を行って頂き、
販路拡大をして頂きます。(※2,3年後ヨーロッパ赴任予定)
当面は国内側で、海外駐在中のサポートをしながら販路開拓や、既存代理店の管理を行って頂きます。

・新規取引企業による販路拡大または代理店開拓
・上記業務に付帯するメール・電話連絡、調査、出張等
・受注管理、売上管理
・社内手配業務 、見積書作成、出荷業務


Yêu Cầu Công Việc

メーカーや商社での海外営業経験(3年以上)
英語ビジネスレベル

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Thiết bị công nghiệp

Công Việc Khác

Loading...