Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

EC事業 海外事業開拓 マネージャー

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Kanagawa, Nhật Bản

Về Công Ty Chúng Tôi

電子系

Mô Tả Công Việc

・海外(アジア)への新規(EC)ビジネス展開、基盤づくり、戦略立案
・海外顧客の新規開拓、(EC)マーケティング
・海外ビジネスの立ち上げ、既存ビジネスの効率化


Yêu Cầu Công Việc

・海外事業立上げ、または、海外に関する(EC)業務の経験
・英語力ビジネスレベル

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề lập kế hoạch và quản lý

Số lượng tuyển

1

Ngành

Chất bán dẫn/Linh kiện điện tử

Công Việc Khác

Loading...