Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

日系老舗企業の海外工場でキャリアアップ!工場長アシスタント職求む!!

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tiền Giang

Về Công Ty Chúng Tôi

Công ty chúng tôi tạo dựng sự nghiệp như một hãng buôn bán hàng tơ sợi vào năm 1841, hiện tại, chúng tôi đang tiến hành phát triển như một công ty thương mại tơ sợi xử lý tổng hợp từ nguyên liệu, sợi gốc cho tới sản phẩm cuối cùng.

Những năm gần đây, trong lúc sự cá tính hóa, đa dạng hóa nhu cầu của người tiêu dùng đang phát triển thì chúng tôi cũng đang triển khai hoạt động kinh doanh theo nhận biết ý thức người tiêu dùng.

Chúng tôi dự định sẽ thành lập 13 chi nhánh ở nước ngoài và trước tiên là ở Trung Quốc, Mỹ.

Mô Tả Công Việc

香港人工場長のアシスタント業務をおこなっていただきます。

各種繊維品(綿花・羊毛等の原料から、原糸、テキスタイル、製品まで)を扱う工場での生産管理から購買業務など多岐にわたる予定です。


Yêu Cầu Công Việc

・ビジネスレベルの英語もしくは広東語スキルをお持ちの方

・縫製工場(特にセーター)での勤務経験

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề lập kế hoạch và quản lý

Số lượng tuyển

1

Ngành

Sợi Fiber

Tags
Làm việc nước ngoài

Công Việc Khác

Loading...