Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

木材加工機器営業

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Hyogo, Nhật Bản

Về Công Ty Chúng Tôi

外資系総合商社

Mô Tả Công Việc

木材加工機器の営業
ヨーロッパ製の木材加工機械を建材メーカーやインテリアメーカー、その他木材加工企業へ販売


Yêu Cầu Công Việc

下記当てはまる方
・木材加工機器、もしくは、大型機械、加工機械に関する知識・経験
・英語力日常会話レベル以上(読み書きビジネスレベル以上)

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Công Việc Khác

Loading...