Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

内部統制監査室長候補

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tokyo, Nhật Bản

Về Công Ty Chúng Tôi

グローバル上場金融企業

Mô Tả Công Việc

国内外子会社内部統制システム構築


Yêu Cầu Công Việc

以下、全てを満たす方
・財務経理の知識や実務経験
・英語力ビジネスレベル

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề lập kế hoạch và quản lý

Số lượng tuyển

1

Loading...