Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

総務部長・課長

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Nhật Bản

Mô Tả Công Việc

1.各種契約書の作成、チェック、管理

2.株式事務、株主総会運営

3.各種会議運営、事務処理

4.備品管理等の庶務

5.海外事業会社に関連する業務

6.総務業務の監督管理全般

※国内、海外事業の業務拡大につき募集。


Yêu Cầu Công Việc

1.総務業務経験者

2.総務業務全体を俯瞰的に管理をしグループ各社との連携を図りながら業務を遂行で

きる方

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Cửa hàng giảm giá/Cửa hàng tổng hợp/Trung tâm gia dụng

Tags
Được tuyển dụng tại tổng công ty Công ty Cổ phần
Loading...