Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

オペレーションマネージャー職及びスーパーバイザー職

ICONIC Co,.Ltd
Nơi làm việc: Thái Lan

Về Công Ty Chúng Tôi

BPO

Mô Tả Công Việc

日本人SVのマネージメント業務・欧米クライアント各社との会議・情報共有Yêu Cầu Công Việc

・英語ビジネスレベル(日本人以外であれば日本語N1レベル)
・最低3年は業務を継続して頂ける方
・マネージメント経験(業界業種問わず)

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng và dịch vụ

Số lượng tuyển

1

Ngành

Tổng đài

Công Việc Khác

Loading...