Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

【チカラン勤務】日系企業向けの営業職

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Về Công Ty Chúng Tôi

Manufacturing precision and durable cutting tools.


Phúc Lợi Dành Cho Bạn

  • Trợ cấp nhà ở, tiền thuê nhà
  • Trợ cấp nhà ở

Mô Tả Công Việc

・主に日系企業向けの営業職

・商談相手は日本人がメイン、希にインドネシア人相手もある

 ※インドネシア語が不十分な場合は、通訳をつけることも可能

・役職は営業チームのリーダーを望むが、能力や経験を見て判断


Yêu Cầu Công Việc

・何かしらの営業経験、または営業の適正がある方

・顧客の接待、付き合いも問題のない方(会食、ゴルフなど)

・チカランエリアに居住可能な方

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Tags
Việc làm tại địa phương Công ty Nhật Bản

Công Việc Khác

Loading...