Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

【業界経験不問】製造業での営業スタッフ

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Mô Tả Công Việc

-日系企業へ営業

-主に既存顧客だが、新規開拓営業もあり


Yêu Cầu Công Việc

-英語かインドネシア語がビジネスレベル

-インドネシアで長く務められる方

-営業経験2年以上あれば尚可

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Tags
Có xe công ty để kinh doanh
Loading...