Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Trưởng phòng sản xuất

Kỹ thuật ứng dụng/Cơ điện tử
Nơi làm việc: Dist 9, HCMC

Mô Tả Công Việc

Quản lý sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, hơn 30 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty ở Nhật Bản, hoặc học đại học ở Nhật Bản.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Quản lý sản xuất
Số lượng: 1
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...