Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Trưởng phòng pháp chế

Công ty TNHH Worklift
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Về Công Ty Chúng Tôi

On the basis of knowledge and understanding of the recruitment market in Vietnam as well as the passion for the recruitment industry, we bring to the candidates the best career opportunities through the transmission on special value of our customers. Besides, we are aiming to become a trusted partner of employers in the supply of candidates in key positions, the senior positions for business in the fastest time as possible.

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng giám đốc, HĐQT các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận pháp lý phụ trách.
 • Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác.
 • Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động.
 • Hoạch định chính sách hoạt động, Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của Bộ phận pháp lý.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các quy chế và hoạt động của Bộ phận pháp lý theo phân công của Trưởng Ban Pháp chế
 • Kiểm soát và quy chế quản lý hoạt động của Ban hoặc theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.
 • Quản lý, điều hành công việc hằng ngày của bộ phận Pháp chế trực thuộc Ban Pháp chế.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Trình độ ngoại ngữ thành thạo (có thể sử dụng để làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và xem xét hợp đồng ngoại).
 • Sử dụng tốt vi tính, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.


Yêu cầu Kỹ năng:

 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
 • Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhân sự.
 • Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản.
 • Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả.
Tên Công Ty

Công ty TNHH Worklift

Địa Chỉ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Agency tuyển dụng nhân sự

Công Việc Khác

Loading...