Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH Worklift
Nơi làm việc: Hà Nội

Về Công Ty Chúng Tôi

On the basis of knowledge and understanding of the recruitment market in Vietnam as well as the passion for the recruitment industry, we bring to the candidates the best career opportunities through the transmission on special value of our customers. Besides, we are aiming to become a trusted partner of employers in the supply of candidates in key positions, the senior positions for business in the fastest time as possible.

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu và hoạch định tài nguyên nhân sự

 • Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch và chiến lược nhân sự theo tiêu chí hoạt động của công ty, thiết lập hệ thống nhân sự cho chi nhánh hoặc cho công ty mới trực thuộc.
 • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn.
 • Đánh giá tiềm năng nhân lực và đề xuất chính sách sử dụng tiềm năng đó cho các mục đích của Công Ty, theo dõi và báo cáo về sự thay đổi tiềm năng này.
 • Đánh giá đội ngũ nhân sự làm việc tại phòng và toàn công ty, làm nền tảng cho việc xếp lương, thưởng của toàn công ty.
 • Hoạt động điều chỉnh, rà soát. Xây dựng, phân tích cơ sở dữ liệu nhân sự.
 • Kiểm soát nhân sự, thiết lập, củng cố và duy trì hệ thống nhân sự sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tìm kiếm những giải pháp, những chính sách nhân sự mới nhất.
 • Nghiên cứu và tham gia đề xuất các chính sách sử dụng, đề bạt, điều động, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ nhân viên và đảm bảo cho chính sách ấy thực hiện khi đã được chấp thuận.
 • Soạn thảo và đề nghị các chính sách về quản trị nhân sự, lập bảng định danh công việc, tiêu chuẩn đảm nhận; kiểm soát việc thực hiện quy chế Nhân Sự tại các đơn vị.


Tuyển dụng, đào tạo

 • Tuyển dụng và thực hiện các thể thức liên quan đến công tác tuyển dụng.
 • Thiết lập các kế hoạch, thiết lập các chương trình và điều hành việc huấn luyện nhân viên các cấp phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty và đúng với khả năng của nhân viên.
 • Theo dõi kết quả của các học viên tại các lớp huấn luyện; đặc biệt là huấn luyện cho nhân viên mới tuyển dụng cho các chức vụ cần bổ sung hoặc thay thế.
 • Đề xuất với Tổng Giám đốc các chương trình huấn luyện.
 • Đánh giá sau đào tạo.


Quản trị tiền lương và các chế độ bảo hiểm, phúc lợi

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến tiền lương, tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về chính sách thu nhập của công ty sao cho công bằng, hợp lý.
 • Chịu trách nhiệm giám sát thực hiện các khoản trợ cấp, các chế độ phúc lợi đối với CB-CNV chính xác, đúng hạn.
 • Tổ chức và thực hiện việc tham quan, du lịch, nghỉ mát.
 • Đảm bảo thực hiện các công tác thu nhập và phụ cấp theo đúng chính sách của Nhà nước, Luật Lao động và các văn bản luật.
 • Quản lý việc thực hiện ngân sách của Phòng.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan hay xuất phát từ các nhiệm vụ trên khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các dịch vụ vô hình cần thiết cho hoạt động của Công ty, hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ nhằm đảm bảo cho việc hoạt động của Công ty được thường xuyên, liên tục và hợp pháp.


Trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Tổng Giám đốcvề chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Công ty. Chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm do nhân viên trong bộ phận gây ra.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mục tiêu được giao cho phòng Nhân sự hàng năm.
 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc hoặc P.Tổng Giám đốc.


Quyền hạn

 • Nhận, trả hồ sơ, phỏng vấn ứng viên theo tiêu chuẩn Công ty đã quy định.
 • Tổ chức thực hiện các khoá huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt Điểm danh và quy địnhcác nội quy cho lớp huấn luyện nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng của công tác đào tạo.
 • Đưa ra các tiêu thức thống kê, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Công ty.
 • Quan hệ trực tiếp với các đơn vị huấn luyện và cung ứng nguồn nhân lực.
 • Đề xuất với Tổng Giám đốc các chương trình huấn luyện phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển Công ty.
 • Chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý.
 • Điều động, bố trí nhân viên trong phòng. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho nhân viên trong Phòng.
 • Duyệt phép cho CB-CNV trong phòng tối đa 2 ngày.
 • Tham gia đánh giá nhân sự đề bạt vào vị trí quản lý cấp cơ sở của các đơn vị.
 • Đề nghị tham dự các khoá đào tạo về quản lý để nâng cao hiệu quả làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tiêu chuẩn công việc của Giám đốc nhân sự bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
 • Sử dụng tốt Tiếng anh và tin học văn phòng phục vụ cho công việc.
 • Chịu được áp lực và cường độ công việc cao.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Tên Công Ty

Công ty TNHH Worklift

Địa Chỉ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Agency tuyển dụng nhân sự

Công Việc Khác

Loading...