Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Thông dịch Tiếng Hàn

Lập trình
Nơi làm việc: Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc


Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm Tiếng Hàn 5 năm hoặc tương đương
Có khả năng tự sáng tạo
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên với ứng dụng mobile trong môi trường iOS SDK/android SDK.
Kinh nghiệm với Subversion/xcode/Mac OS/eclipse
Kinh nghiệm lập trình bằng Open API
Có kinh nghiệm phát triển HTTP, socket
Có kinh nghiệm Bug Tracking với BTS
Có kinh nghiệm phát triển iphone/iPad/Android

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Thông dịch
Quốc gia: Vietnamese
Mã Job: VS2814

Công Việc Khác

Loading...