Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (Đà Nẵng)

May mặc
Nơi làm việc: Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

- Thông dịch cho người Nhật khi công tác ở Đà Nẵng.
- Khi không có đoàn công tác người Nhật đến công ty, có thể làm tại nhà qua email, điện thoại.

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Nhật 2kyu trở lên.
- Giao tiếp tốt.
- Sống tại Đà Nẵng.
- 25-35 tuổi.

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Kế toán - tài chính
Số lượng: 1
Quốc gia: Vietnamese
Mã Job: 121

Công Việc Khác

Loading...