Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Sales for the security equipment

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

-Corporate sales of security equipment for building,office,industry.


Yêu Cầu Công Việc

-Client needs candidate who truly want to work Japanese company

-Having experience of corporate sales

-Japanese skill N2 or N3

-Candidate is required to aggressive person

-Able to self management

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Khác

Loading...