Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Receptionist

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Mô Tả Công Việc

・Welcomes visitors , in person or on the telephone; answering or referring inquiries.

・Directs visitors by maintaining employee and department directories; giving instructions.


Yêu Cầu Công Việc

・Telephone Skills

・Verbal Communication,

・Informing Others

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Khác

Công Việc Khác

Loading...