Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Quản lý tổng vụ nhà máy sản xuất

Sản xuất
Nơi làm việc: Hai Duong

Mô Tả Công Việc

-Công việc quản lý ADM, tại nhà máy sản xuất
-Công việc tài vụ(ví dụ như tính toán tiền lương...), chủ yếu là công việc thuộc lĩnh vực nhân sự
-Quản lý người Việt

Yêu Cầu Công Việc

-Tiếng Nhật:Advanced(từ N2 trở lên)
-Tiếng Anh:Upper-Intermidiate(có thể đọc, viết)
-Có kinh nghiệm phong phú về công việc tổng vụ ở nhà máy

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Assistant Manager
Quốc gia: Vietnamese
Mã Job: VH2291

Công Việc Khác

Loading...