Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Quản lý Dự án

Công ty TNHH Worklift
Nơi làm việc: Nghệ An

Về Công Ty Chúng Tôi

On the basis of knowledge and understanding of the recruitment market in Vietnam as well as the passion for the recruitment industry, we bring to the candidates the best career opportunities through the transmission on special value of our customers. Besides, we are aiming to become a trusted partner of employers in the supply of candidates in key positions, the senior positions for business in the fastest time as possible.

Mô Tả Công Việc

Giám sát dự án của chủ đầu tư

 • Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục công việc được giao giám sát và các hạng mục liên quan (bản vẽ và thuyết minh yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ thầu: kết cấu, kiến trúc & cơ điện liên quan).
 • Nghiên cứu và nắm vững các tiêu chuẩn xây dựng/tiêu chuẩn nghiệm thu hiện hành (tối thiểu là đối với phạm vi công việc được giao giám sát); tổ chức thực hiện các hoạt động tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án và Tiêu chuẩn xây dựng trong quá trình giám sát kỹ thuật.
 • Nghiên cứu và nắm vững điều kiện hợp đồng xây lắp, hình thức hợp đồng, phạm vi công việc phải thực hiện của nhà thầu, phương thức thanh toán, các bảng tính khối lượng trong phụ lục hợp đồng, các bản vẽ liên quan (đặc biệt là hạng mục liên quan đến phạm vi công tác được giao giám sát).
 • Xem xét, kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý, tính chính xác của bản vẽ thi công so với bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và thuyết minh kỹ thuật tương ứng, cho ý kiến trình Giám sát trưởng.
 • Xem xét các biện pháp thi công, bản vẽ thi công , kiểm tra vật tư, vật liệu thi công do nhà thầu đệ trình, trình trình Giám sát trưởng.
 • Giám sát thi công xây dựng và thực hiện các trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc cụ thể theo sự phân công của Giám sát trưởng đối với công tác xây lắp, công tác hoàn thiện (theo danh mục cụ thể) của các nhà thầu.
 • Theo dõi kiểm tra, xác nhận sự chính xác của việc thực hiện các biện pháp thi công và vật tư thi công của nhà thầu so với hồ sơ đã phê duyệt; tham gia giám sát quá trình thí nghiệm hiện trường/trong phòng thí nghiệm.
 • Kiểm soát an toàn lao động, an toàn thiết bị của nhà thầu ở phần việc giám sát; Phối hợp chặt chẽ với Giám sát an toàn của Ban QLDA và kỹ sư an toàn của nhà thầu trong công việc kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 • Ghi chép/lập biên bản hiện trường, lập nhật ký ảnh hiện trường đối với các vấn đề trong phần việc vụ trách và hỗ trợ cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Ban QLDA.
 • Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình Giám sát trưởng về các thay đổi, phát sinh trong phần việc phụ trách so với hợp đồng/phụ lục hợp đồng/kế hoạch.
 • Theo dõi các thay đổi thiết kế, cập nhật hồ sơ hoàn công hạng mục được giao và triển khai tới các nhà thầu xây lắp theo chỉ thị của Giám sát trưởng.
 • Soạn thảo các chỉ thị công trường trình Giám sát trưởng; phát hành các chỉ thị công trường đã được phê duyệt tới các nhà thầu; theo dõi quá trình giải quyết công việc của nhà thầu theo chỉ thị phát hành, báo cáo kết quả đến Giám sát trưởng.
 • Kiểm tra, xác nhận phạm vi công việc hoàn thành và khối lượng thực hiện hằng tháng hoặc từng đợt nghiệm thu của các nhà thầu thi công phần bê tông cốt thép, phần thô, và hoàn thiện, tương ứng với phạm vi công việc được giao giám sát.
 • Xem xét, xác nhận việc xử lý các phát sinh về vấn đề kỹ thuật trên công trường, ghi nhận sự khác biệt so với các bản vẽ thiết kế; cập nhật thông tin tới Phòng thiết kế, cập nhật hồ sơ hoàn công tương ứng, đệ trình Giám sát trưởng.
 • Lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám sát trưởng.
 • Tham gia soạn thảo các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách (bao gồm hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa của công tác xây dựng trong Sổ tay vận hành và bảo trì). - Quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách (bao gồm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công trong quá trình thi công của nhà thầu phục vụ công tác hoàn công của Dự án).

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Dự án/ Giám sát trưởng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Dự án/Giám sát trưởng về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.


Yêu cầu công việc:

 • Giới tính: Nam trên 30 tuổi.
 • Năng lực chuyên môn.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
 • Có 5 năm kinh nghiệm thi công nhà cao tầng chiêu cao từ 15 tầng đến 35 tầng từ giai đoạn xây thô đến giai đoạn hoàn thiện (liên quan đến giám sát kết cấu bê tông cốt thép).
 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.


Phẩm chất, thái độ, hành vi:

 • Thể hiện được tính sáng tạo, tính cam kết (luôn đúng hẹn), tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).
 • Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao và hành xử công bằng, minh bạch với các nhà thầu.
 • Năng lực khác
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.
Tên Công Ty

Công ty TNHH Worklift

Địa Chỉ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Agency tuyển dụng nhân sự

Công Việc Khác

Loading...