Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

QC or QA Line/Team leader

Dien tu
Nơi làm việc: Bình Dương

Mô Tả Công Việc

- Kỹ sư các chuyên ngành Kỹ thuật
- Quản lý thông tin than phiền nội bộ và khách hàng.
- Điều tra nguyên nhân
- Làm báo cáo đối sách
- Phản hồi khách hàng
- Theo dõi thực hiện và hiệu quả đối sách
- Theo dõi mục tiêu nhóm và báo cáo hàng tháng
- Xúc tiến kế hoạch thực hiện mục tiêu
- Tiếng Nhật khoảng trung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về Quản lý chất lượng và đối ứng khách hàng khi sản phẩm bị sự cố chất lượng.

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: QC or QA Line/Team leader
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...