Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Phó Phòng Kỹ Thuật Xây dựng

Công ty TNHH Worklift
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Về Công Ty Chúng Tôi

On the basis of knowledge and understanding of the recruitment market in Vietnam as well as the passion for the recruitment industry, we bring to the candidates the best career opportunities through the transmission on special value of our customers. Besides, we are aiming to become a trusted partner of employers in the supply of candidates in key positions, the senior positions for business in the fastest time as possible.

Mô Tả Công Việc

 • Nhiệm vụ chính: quản lý chung về chất lượng, tiến độ, khối lượng, ATLĐ, VSMT của các dự án tại văn phòng về mặt kỹ thuật xây dựng. Hỗ trợ Giám đốc TTKT trong quản lý điều hành mọi hoạt động của. Giải quyết các công việc của Ban quản lý dự án khi Giám đốc TTKT vắng mặt hoặc khi được ủy quyền...
 • Báo cáo cho : Giám đốc trung tâm kỹ thuật.


Trách nhiệm chung:

 • Đại diện Giám đốc trung tâm điều hành toàn bộ hoạt động về kỹ thuật xây dựng tại văn phòng, đảm bảo dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đã được phê duyệt.
 • Lập kế hoạch tổ chức phối hợp với đơn vị TVGS, TVTK và BQLDA quản lý điều hành các công việc lien quan đến kỹ thuật xây dựng của nhà thầu trên công trường.
 • Tổ chức lưu trữ các hồ sơ tài liệu: hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu, báo cáo công trường, chỉ thị công trường… của các đơn vị liên quan đến dự án.
 • Lập báo cáo định kỳ cho Giám đốc trung tâm về tiến độ, chất lượng, khối lượng, ATLĐ & VSMT của từng dự án.
 • Tổ chức giám sát công tác thi công của các dự án căn cứ trên tiến độ chi tiết đã được phê duyệt.
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở BQLDA thực hiện đúng yêu cầu qui định trong việc đảm bảo tiến độ thi công cho từng công trình.
 • Đề ra các biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.
 • Tham gia thẩm tra/thẩm định hồ sơ biện pháp thi công của nhà thầu.


1. Quản lý chất lượng dự án:

 • Phối hợp BQLDA tại công trường quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu qui định trong việc đảm bảo đúng các TCXD hiện hành, đúng yêu cầu thiết kế của các hạng mục dự án.
 • Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư, nguyên liệu qui định theo hồ sơ thiết kế sử dụng cho hạng mục công trình đang thực hiện thi công.
 • Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công và các thông số thiết kế kỹ thuật cho hạng mục công trình.
 • Báo cáo định kỳ chất lượng dự án lên Giám đốc trung tâm kỹ thuật.


2. Quản lý tiến độ từng công trình:

 • Tổ chức kiểm tra tiến độ chi tiết nhà thầu đệ trình;
 • Tổ chức giám sát tiến độ thi công thực tế của nhà thầu;
 • Tham gia tổ chức lập, trình cấp trên phê duyệt quy chế xử phạt chậm tiến độ của nhà thầu;
 • Tham mưu cho Giám đốc trung tâm về biện pháp đẩy nhanh tiến độ của nhà thầu.


3. Quản lý khối lượng từng công trình:

 • Tham gia thẩm tra/thẩm định bản vẽ shop drawing của nhà thầu đệ trình.
 • Quản lý, kiểm tra, giám sát khối lượng công việc thực hiện cho từng hạng mục từng công trình và kết toán tổng giá trị thực tế thực hiện công trình.
 • Kiểm tra khối lượng từng đợt thanh toán theo hợp đồng nhà thầu đệ trình.
 • Kiểm tra, xác nhận khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của nhà thầu.
 • Báo cáo định kỳ chất lượng thi công dự án.
 • Lưu trữ hồ sơ chất lượng dự án.


4. Quản lý ATLĐ và VSMT

 • Đảm bảo yêu cầu việc quản lý môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu an toàn cho các hạng mục công trình khác có liên quan.
 • Xem xét và phê duyệt các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường do Nhà thầu lập.
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở BQLDA thực hiện đúng yêu cầu qui định trong việc đảm bảo công tác ATLĐ và VSMT được ký kết trong hợp đồng và quy định của pháp luật.
 • Báo cáo định kỳ lên Giám đốc trung tâm tình hình thực hiện ATLĐ và VSMT của nhà thầu trên công trường.
 • Xây dựng quy chế làm việc nội bộ và quy chế phối hợp với các nhà thầu.
 • Tổ chức sắp xếp công việc cho nhân viên trung tâm kỹ thuật tại văn phòng.
 • Quản lý nơi ở của cán bộ Ban QLDA tại công trường.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự thay thế dự phòng khi cần.
 • Đại diện Chủ đầu tư làm việc với Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, chính quyền địa phương...
 • Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, ATLĐ và VSMT tại văn phòng.
 • Báo cáo lên Giám đốc trung tâm các điều chỉnh ngoài hiện trường liên quan tới kỹ thuật và không làm phát sinh chi phí các hợp đồng đã ký.
 • Các công việc khác do Giám đốc trung tâm phân công.

Yêu Cầu Công Việc

 • Nam, tốt nghiệp các Trường Đại học Xây dựng, Kiến trúc chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm.
 • Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.
 • Thành thạo Autocad, Mirosoft Project, vi tính văn phòng, các phần mềm chuyên dụng.
 • Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc và nhân sự.
 • Có kiến thức tốt về tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông-thủy lợi, ...
 • Trung thực.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
 • Quyết đoán trong công việc.
 • Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Từng làm ở vị trí tương đương.
Tên Công Ty

Công ty TNHH Worklift

Địa Chỉ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Agency tuyển dụng nhân sự

Công Việc Khác

Loading...