Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Pharmacist


Nơi làm việc: HCM

Mô Tả Công Việc

Certificated of Pharmacist License in Vietnam.
Pharmacist job for Pharmaceutical Manufacture
Working as Production Management or Quality Management

Yêu Cầu Công Việc

Graduated Department Pharmacy

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Staff
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...