Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Manager of Japanese Practice

Kế toán và Kiểm toán
Nơi làm việc: Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Marketing Japanese clients in Hanoi
- Paticipate with audit, accounting, consulting teams to support the service implementation
- Accounting undertanding
- Minimum worked 2 years after graduate

Yêu Cầu Công Việc

University graduate (preferable accounting, finance, economics). - Japanese Proficiency High level

Chi Tiết Công Việc

Nghề nghiệp: Manager
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...