Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Legal Manager

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Mô Tả Công Việc

1. Legal

- Negotiate with executive of labor union based on Indonesia regulation

- Making & maintenance of Labor agreement

- Research of law amendment

- Compliance checks

2. Other HR/GA matter

*Report to: HR/GA Senior Manager


Yêu Cầu Công Việc

- Having back ground of legal, Indonesia law especially related labor law

- Experience of negotiation with Labor union

- Strong negotiation skill

- Able to work in a resolute attitude

- English skill

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề lập kế hoạch và quản lý

Số lượng tuyển

1

Ngành

Xe hơi và xe máy/Phụ tùng xe hơi

Công Việc Khác

Loading...