Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Japanese Interpreter

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Tây Java, Indonesia

Mô Tả Công Việc

work as Japanese interpreter for company


Yêu Cầu Công Việc

-Nihongo Noryoku Shiken/ JLPT test min level 2 or

Better Well knowledge of technical word of Engineering, Mechanical Equipment and maintenanc

-Experience in the field of Steel Manufacturing (if possible).

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

2

Ngành

Khác

Công Việc Khác

Loading...