Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

IT Engineer (Application) Leader class

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

1. Manage the following things as APP (Application software) operation Leader

1)System change management of current software

2)Operation management (Incident management, Data maintenance etc.)

3)Vendor control, Checking documents

4)Manage data migration

etc.

2. Project management & execute

e.g.)

- Developing new web site

- Developing sub systems

- Replacement HR management system

etc.


Yêu Cầu Công Việc

1) Experience of Developing application software (10 ~ 15 yeas)

- Database skill (currently using SQL server & ORACLE)

- Developing web system

- System design

- Team management (around 5 subordinates)

2)English: Business level

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Tài chính tiêu dùng

Loading...