Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

IT Engineer (Application)

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

Execute the following things as APP (Application software) operation team member

1)System change management of current software

2)Operation management (Incident management, Data maintenance etc.)

3)Communicate with Vendor

*no need coding because we are using vendor

etc.


Yêu Cầu Công Việc

1)Some experience of Developing application software (1 ~ 3 yeas)

*We will make much account of candidate's growth potential

2)English: Business level

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Khác

Công Việc Khác

Loading...