Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

IT Director

Công ty TNHH Worklift
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Về Công Ty Chúng Tôi

On the basis of knowledge and understanding of the recruitment market in Vietnam as well as the passion for the recruitment industry, we bring to the candidates the best career opportunities through the transmission on special value of our customers. Besides, we are aiming to become a trusted partner of employers in the supply of candidates in key positions, the senior positions for business in the fastest time as possible.

Mô Tả Công Việc

I. Khái quát chức năng:

 1. Chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng , hỗ trợ các phòng ban, khoa sử dụng tiện ích CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, với các kỹ năng như phân tích hệ thống.
 2. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch công việc, phân tích, theo dõi tiến độ dự án cho phòng CNTT theo sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, hỗ trợ các phòng ban, khoa sử dụng tiện ích CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, với các kỹ năng cần có như phân tích, lập kế hoạch và truyền thông giữa các khoa phòng ban.


II. Trách nhiệm chính:

 1. Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sữa chữa, bảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng cho các đơn vị trực thuộc Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 2. Kiểm tra tình hình sử dụng, đánh giá tình trạng thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng đề xuất Tổng Giám đốc phê duyệt sửa chữa, nâng cấp đảm bảo sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng.
 3. Phụ trách kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng: quản trị an ninh mạng, quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm hệ thống máy tính PC, máy chủ, hệ thống camera an ninh, hệ thống tổng đài điện thoại....
 4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thông tin điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng ban với nhau và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.


III. Quyền hạn:

 1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng và mối quan hệ giữa các Khoa, phòng ban.
 2. Được quyền yêu cầu đối các bộ phận chấp hành hoạt động Khoa, phòng ban. Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống CNTT.
 3. Được quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong bộ phận.
 4. Được quyền đề xuất cung cấp trang thiết bị, phục vụ cho công việc.


IV. Báo cáo quản lý:

 1. Báo cáo kết quả và kế hoạch công tác của bộ phần hàng tuần, tháng.
 2. Báo cáo đột xuất khác do HĐQT/ Ban TGĐ yêu cầu.


V. Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc:

 1. Thời hạn, chất lượng báo cáo kết quả và kế hoạch công tác của bộ phần hàng tuần / hàng tháng.
 2. Thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp.
 3. Sáng tạo và độc lập cùng cấp độ phân giải cho các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, xây dựng, theo dõi, và kiểm soát các dịch vụ kỹ thuật hoạt động hàng tháng, hàng năm.
 4. Bảo đảm liên tục cung cấp dịch vụ kỹ thuật thông qua giám sát các thỏa thuận cấp dột dịch vụ với người cùng nhóm và giám sát hệ thống, chương trình, và hiệu suất thiết bị.
 5. Bảo đảm trang thiết bị và phần cứng và phần mềm hoạt động tuân thủ theo pháp luật và quy định, khi cần thiết, giám sát và phát triển bằng sáng chế của sở hữu trí tuệ, sáng chế và quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Các kỹ năng cần thiết:

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.
 • Kỹ năng về quản trị hệ thống máy chủ.
 • Kỹ năng về hạ tầng mạng (tương đương CCNA-CCNP- CISCO).
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích các hoạt động.
 • Phân tích, thiết kế và triển khai hạ tầng mạng: LAN, WAN, WLAN. Wifi.
 • Cấu hình các dịch vụ mạng: DNS, LDAP, DHCP, FTP, SAMBA, IPTABLE, MAIL…
 • Quản lý và sửa chữa: LAN, WAN, WLAN...
 • Cài đặt và cấu hình các thiết bị mạng: Switch, Router, Firewall...
 • Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • Quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, Oracle.
 • Các ngôn ngữ lập trình: C, C++, ASP.NET, C#, JAVA, VB, PHP.


Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp ĐH, Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Có sáng kiến và khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, khả năng làm việc độc lập và quản lý nhóm.
 • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tên Công Ty

Công ty TNHH Worklift

Địa Chỉ

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Agency tuyển dụng nhân sự

Công Việc Khác

Loading...