Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Hall Manager at Japanese Restaurant

Customer Service
Nơi làm việc: HCM

Mô Tả Công Việc

Management Hall at Japanese Restaurant of Hotel Nikko Saigon, 5 star hotel.
Restaurant space is 600m2, large and high class restaurant.

Yêu Cầu Công Việc

Having experience with hall manager at Big restaurant

Chi Tiết Công Việc

Số lượng: 2
Quốc gia: Vietnamese
Mã Job: VS2922

Công Việc Khác

Loading...