Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

HR Assistant Manager

HR
Nơi làm việc: HCM

Mô Tả Công Việc

HR Professional Works
- Making Labor Rule and contract
- Setup and manage the HR policy
- HR evaluation
- Making the rule of promotion and salary table

Yêu Cầu Công Việc

HR professional Skill
English proficiency : business level

Chi Tiết Công Việc

Số lượng: 1
Quốc gia: Vietnamese
Mã Job: VS2915

Công Việc Khác

Loading...