Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Guide

Showroom complex of a Japanese electric maker
Nơi làm việc: Ha Noi

Mô Tả Công Việc

Guide
Working place: Showroom complex of a Japanese electric maker

Yêu Cầu Công Việc

Vietnamese nationality (Male or Female)
Under 25 years old
University/college graduate
Foreign language (English)
Guest welcoming
Good communication skill, teamwork spirit
Good business manner
Hard-working, sense of responsibility
PC skill
Experience as tour guide
Physics or math tutoring
Like Physics and Math

Chi Tiết Công Việc

Số lượng: 7
Quốc gia: Vietnamese

Công Việc Khác

Loading...