Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Finance/Accounting General Manager of Forwarding Company

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

- Start up Financial/ Accounting section of the Forwarding company

- Manage Financial/ Accounting section

* This position will belong to the new Forwarding company (group company)


Yêu Cầu Công Việc

- Having experience of management Accounting section in a company of annual sales around USD 50,000,000 and number of employees around 100 persons

- Strong knowledge & experience in Finance/Accounting

- Management skill (Senior manager ~ General manager level)

- English: business level

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề văn phòng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Khác

Loading...