Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Electrical System Maintenance Engineer

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

-After maintenance of customer

-Maintenance of machine tool


Yêu Cầu Công Việc

-Able to maintenance of the machine tool

In particular

-Able to exchange components of electrical system

-Able to app operation , program of machine tool,diagnosis,

-Having experience of machine tool of Fanuc

-Honesty

-Earnest

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề kỹ thuật

Số lượng tuyển

1

Ngành

Khác

Công Việc Khác

Loading...