Mạng tuyển dụng và tìm việc nhanh miễn phí - iconicJob Việt Nam

Corporate sales of material of chemicals

ICONIC Co,.Ltd.
Nơi làm việc: Jakarta, Indonesia

Mô Tả Công Việc

-Corporate sales of material of chemicals

-sales for japanese company


Yêu Cầu Công Việc

-Having experience of corporate sales

-Knowledge of chemicals

-Able to selfmanagement


>conditions:

twice a year bonus

Chi Tiết Công Việc

Loại công việc

Nghề bán hàng

Số lượng tuyển

1

Ngành

Công ty thương mại

Công Việc Khác

Loading...