Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Engineer Assistant Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BPO Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Leader Team Admin

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Front-end Engineer (HTML/CSS)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Network & Infrastructure Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Project Manager (Tiếng Nhật N2~)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior NodeJS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Back-end Engineer (Ruby/PHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA/QC Test Engineers

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (Tiếng Nhật N2~)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Japan Market Sales Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (2 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (3 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Chief Operating Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Chief Marketing Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Senior BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Data Scientist

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

UI/UX Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Software QA Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Full - Stack Web Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Ruby Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

System Engineer (Junior - Manager)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE (Kinh nghiệm PHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer Assistant Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (Tiếng Nhật N2~)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Japan Market Sales Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (3 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Chief Operating Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Chief Marketing Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

HR Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Corporate IT Team Lead

Shopee

Hồ Chí Minh

Mobile Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Technical Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QC Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA Project Manager/PM Assistant

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Chief Accountant (5+ years experience)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Publisher Partnership Manager

Appota

Hà Nội

Chief Developer (PHP or Java)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

iOS Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Integration Sales Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Admin Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

General Affairs Staff (N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Communicator (Tiếng Nhật N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

CEO Assistant

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer (Kinh nghiệm 1 năm PHP trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Japanese N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer (Objective-C)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

3D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...