Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp
Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Development Engineer for Smartphone - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

WEB System Developer - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600 USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

.Net Engineer - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Software Engineer (Ruby on Rails) - Up to 1800USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Software Developer - Tiếng Nhật N3

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT - Không yêu cầu kinh nghiệm

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT- MRP Coordinator - Up to 2000USD

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

IT Comtor Tiếng Nhật - N1~N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE - Tiếng Nhật N2~N3 - Up to 2000USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Unity Programmer (C#) - Up to 2000USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Administrator Assistant Manager - Tiếng Nhật N3 hoặc TOEIC 550

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Kỹ Sư Phần Mềm - Tiếng Nhật N5~

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Assistant Manager (Auditor) - English communication

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Software Executive / IT Division - English Intermediate

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

IT Communicator - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

IT Staff - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

IT Administrator - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

System Admin Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Development Engineer for Smartphone - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

WEB System Developer - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600 USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

.Net Engineer - 1 năm kinh nghiệm - Up to 1600USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE - Tiếng Nhật N2~N3 - Up to 2000USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cầu Nối - BRSE

PadiTech

Hồ Chí Minh

PHP Senior

PadiTech

Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT - Tiếng Nhật trung cấp

ICONIC Co,.Ltd.

Vĩnh Phúc

Junior Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Senior Software Developer - Up to 1500USD

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Background Modeler Expert (Maya)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Offshore Development Team Leader - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

[ Tiếng Nhật N2 ] - 3D Director

ICONIC Co,.Ltd.

Gihu, Nhật Bản

Python Leader/Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge System Engineer - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Bridge System Engineer - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (Sub-BrSE)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Backend Enginner (Full Stack Web Developer) PHP Senior

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Front End Engineer (HTML, CSS, JavaScript)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Administrator Assistant Manager - Tiếng Nhật N3 hoặc TOEIC 550

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

IT Assistant Manager (Auditor) - English communication

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Administrator - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Project Manager / Operation Manager

TRANSCOSMOS

Hồ Chí Minh

Test Leader

Citigo

Hồ Chí Minh

3D Game Senior Modeler (Maya)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Leader Lập Trình Hệ Thống

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

[ Tiếng Nhật N2 ] - 3D Director

ICONIC Co,.Ltd.

Gihu, Nhật Bản

Manager Candidate - Tiếng Nhật N3

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Python Leader/Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge System Engineer - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Project Manager - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Nodejs Tech Lead

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Team Lead

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

System Engineer / Project Manager - Tiếng Nhật N2

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (Agile, English)

Iconic Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Ruby on Rails Developer (Up to 1500USD)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...