Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

PHP Engineer (Japanese speaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

NodeJS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Ruby on Rails Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

BrSE(C++)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Junior Manual Data Analyst

KromLab

Hồ Chí Minh

QC / QA Engineer

KromLab

Hồ Chí Minh

Senior DevOps/Sysadmin

KromLab

Hồ Chí Minh

Senior FrontEnd Developer

KromLab

Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIUM

Hà Nội

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Staff

Công ty TNHH SML Việt Nam

Tây Ninh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

QC / QA Engineer

KromLab

Hồ Chí Minh

Senior DevOps/Sysadmin

KromLab

Hồ Chí Minh

Senior FrontEnd Developer

KromLab

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Sales Representatives

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader or Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Deputy Manager of IT Department

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Account Manager / Account Director

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

HR/Office Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Analyst

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Embedded Software Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Front End Developer

Gee Pacific

Cebu, Philippines

Java Developer

Gee Pacific

Cebu, Philippines

Principal Software Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

QC Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Project Leader or Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Deputy Manager of IT Department

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Blockchain Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Account Manager / Account Director

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

HR/Office Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Dept. Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (English speaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Sales Senior Staff or Assistant Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Accounting Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Development Manager

Adtrue

Hà Nội

Product QC & QA Lead

The Coffee House

Hồ Chí Minh

GA Manager/Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Engineer (Japanese speaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

NodeJS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Ruby on Rails Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

BrSE(C++)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Lập Trình Viên PHP

CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIUM

Hà Nội

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

R&D Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

QC Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

PHP Engineer - Senior or Junior Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End - Senior or Junior Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Sales Representatives

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...