Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Accounting Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Accounting Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Net Developers (All Levels) - Lập trình viên

STOXPLUS

Hồ Chí Minh

Admin Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Customer Service Executive/ Fresher

AhaMove

Hồ Chí Minh

Operations Executive/ Fresher/ Collaborator

AhaMove

Hồ Chí Minh

Business Development Executive/ Fresher

AhaMove

Hồ Chí Minh

Software Engineer (backend development with Node JS)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior PHP Developer (CakePHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior PHP Developer (CakePHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Specialist - ERP

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Blockchain Developer (Python/ Ruby)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

MT4/MT5 Engineer (Python/Ruby)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Python Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Net Developers (All Levels) - Lập trình viên

STOXPLUS

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Research Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Front-end Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

GA Manager/Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Web Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Finance App Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

IT Infrastructure Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Logistics App Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Engineer (New Graduated or Currently Graduated Who Has Potential)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Accounting Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Development Manager

Adtrue

Hà Nội

Product QC & QA Lead

The Coffee House

Hồ Chí Minh

GA Manager/Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Test Team Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Technical Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Art Director (Senior Visual Designer)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Director

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Senior Developer - Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Brige SE and Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

R&D Supervisor

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Accounting Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Accounting Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Software Engineer (backend development with Node JS)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior PHP Developer (CakePHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior PHP Developer (CakePHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Specialist - ERP

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Blockchain Developer (Python/ Ruby)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

MT4/MT5 Engineer (Python/Ruby)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Python Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Research Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Front-end Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên Ngôn Ngữ PHP

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Java Software Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...