Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Game Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Bridge SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Web Developer (C#, ASP.NET)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Basic Design Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Smart Phone Application Developer (iOS Swift, Android Cotlin)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Web Application Developer (ASP.NET, C#)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge System Engineer cum Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Bibabo

Hà Nội

Software QA Engineer (Manual)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Software QA Enginner (Automation & Manual)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Android Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior JAVA Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Mobile Developer (Android/iOS)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Admin

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Front-end Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Bridge SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge System Engineer cum Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE - Kỹ Sư Cầu Nối

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Tuyển Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Sr. Firmware / Embedded Software Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (10 years IT experience)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Entrusted Development Project Director

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (Kinh nghiệm JAVA và PHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (Tiếng Nhật N2~)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (2 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (3 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator (~ N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BrSE (tiếng Nhật N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Senior BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Basic Design Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader/Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QC Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA Project Manager / Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Team Leader - Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công ty Raycom

Hồ Chí Minh

QA Project Manager/Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior PHP Leader

Iconic Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Senior Operator/Team Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Project Manager (10 years IT experience)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Deputy IT Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Technical Leader (PHP hoặc Ruby)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Drupal Engineer Project Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Entrusted Development Project Director

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Communicator (~ N2 - N1)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer (Kinh nghiệm 1 năm PHP trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Japanese N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Developer (.Net, C# hoặc VB.NET)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer (Objective-C)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer (Work in Japan)

ICONIC Co,.Ltd.

Nhật Bản

BrSE (Làm việc tại Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Desktop Publishing Operator

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Desktop Publishing Operator

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Sever Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...