Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Game Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Executive (Payment)

Appota

Hà Nội

Nhân Viên Social Marketing (Game)

Appota

Hà Nội

Nhân Viên Sales (Payment)

Appota

Hà Nội

Sales Support Staff

Appota

Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Game

Appota

Hà Nội

Devops Engineer

Appota

Hà Nội

Business Development Excutive

Appota

Hà Nội

Publisher Partnership Manager

Appota

Hà Nội

PHP Developer

Appota

Hà Nội

Account Executive

Appota

Hà Nội

Video Editer

Appota

Hà Nội

Nhân Viên Tester

Appota

Hà Nội

Accountant cum Admin Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Ruby Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

3D Animator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Ruby Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

System Engineer (Junior - Manager)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE (Kinh nghiệm PHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (Japanese skill N2 or above)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Consultant

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

System Engineer (SE) / Programmer (PG)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

iOS Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Android Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Leader (3+ year experiences)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Sales Staff (Liên quan đến IT)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BIM Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE (2 năm kinh nghiệm Mobile APP)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Illustlator

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Bridge SE Leader/Manager (tiếng Nhật N2)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Level IT Engineer (System Side)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Bridge SE Leader/Manager làm việc tại Tokyo

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Data Mining Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Publisher Partnership Manager

Appota

Hà Nội

Chief Developer (PHP or Java)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

iOS Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

NodeJS Team Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Leader (3+ year experiences)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

HR&GA Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Accounting Manager (5 years experience)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Recruitment Assistant Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hải Phòng

QA/Tester Leader (N3~)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Java Leader (2+ years web service development)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Web Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA/Tester Leader (2 kinh nghiệm QA)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Bridge SE Leader/Manager (tiếng Nhật N2)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge SE Leader/Manager làm việc tại Tokyo

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Integration Sales Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Admin Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

General Affairs Staff (N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Communicator (Tiếng Nhật N2 trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

CEO Assistant

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer (Kinh nghiệm 1 năm PHP trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Japanese N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer (Objective-C)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

3D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...