Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Plastic Injection Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA/Tester Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Nhân Viên IT

COBI GROUP

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Internet (Thiết Kế & Vận Hành)

COBI GROUP

Hồ Chí Minh

Electronics Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Lập Trình Viên

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Java Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Leader/Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Game Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm (Filemaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Java Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

JAVA or C Language Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Sales Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quay Phim

Công Ty Cổ phần VNP GROUP

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty Cổ phần VNP GROUP

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Illustlator

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Bridge SE Leader/Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Level IT Engineer (System Side)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Bridge SE Leader/Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Data Mining Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Engineer (Staff - Leader - Manager) tại Hà Nội

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Engineer (Staff - Leader - Manager)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (3 năm kinh nghiệm PHP, Java hoặc .NET)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BrSE (Kinh nghiệm JAVA)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Kinh nghiệm 1 năm PHP trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Japanese N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Engineer (Work in Japan)

ICONIC Co,.Ltd.

Nhật Bản

QA/Tester Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Java Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Web Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA/Tester Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Bridge SE Leader/Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge SE Leader/Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager (3 năm kinh nghiệm PHP, Java hoặc .NET)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Community and Event Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Leader

NET2E

Hồ Chí Minh

Account Manager

GAPIT Communication

Hà Nội

Trưởng Phòng Vận Hành

GAPIT Communication

Hà Nội

PR Manager

GAPIT Communication

Hà Nội

Plant Engineering Supervisor (Electronic Facilities)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Team Leader For Japanese Market

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Integration Sales Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Admin Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

General Affairs Staff

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Communicator

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

CEO Assistant

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Global Bridge Manager / Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer (Kinh nghiệm 1 năm PHP trở lên)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Japanese N2 level)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer (Tokyo)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

3D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...