Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

Programmer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Embedded Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

2D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Engineer (Japanese Speaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

PHP Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

PHP Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Khánh Hòa

Frontend Engineer (Angular, JavaScript, React)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

iOS Developers

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Quality Assurance Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-end Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Thailand Office_Incubation/ Acceleration Executive

ICONIC Co,.Ltd.

Bangkok, Thái Lan

Phiên Dịch Viên

EVOS ESPORT

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Consultant

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE - COBOL, Java

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE - PHP

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE - Mobile Application

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Executive Assistant to RCSO (Reginal Chief Strategy Officer)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Consultant/ Global Key Account Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Backend JavaScript/NodeJS Developers

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

CG Generalist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Leader or Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Osaka, Nhật Bản

Web Marketing Leader / Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

QC / QA Engineer

KromLab

Hồ Chí Minh

Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Consultant

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

PHP Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Photo Editing Service Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Back Office - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Business Consultant/ Global Key Account Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Division Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

QA Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Web Marketing Leader / Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Sales Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIUM

Hà Nội

Trưởng Phòng Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN HACHIUM

Hà Nội

Brige SE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

QC Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Programmer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Embedded Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

2D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Bridge Project Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Engineer (Japanese Speaker)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

PHP Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

PHP Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Khánh Hòa

Frontend Engineer (Angular, JavaScript, React)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

iOS Developers

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Junior Quality Assurance Officer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Java Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-end Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Thailand Office_Incubation/ Acceleration Executive

ICONIC Co,.Ltd.

Bangkok, Thái Lan

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior FrontEnd Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...