Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

IT Supervisor

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Interpreter and Translator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Back Office - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Java Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

UX/UI Designer

Amanotes

Hồ Chí Minh

Junior QC for Games (Tester) (HCM/HN)

Amanotes

Hồ Chí Minh

BI Technical Developer

Amanotes

Hồ Chí Minh

Music Content Collaborator

Amanotes

Hồ Chí Minh

Backend Developer

Amanotes

Hồ Chí Minh

Unity Developer

Amanotes

Hồ Chí Minh

(Experienced/ Senior) Product Owner

Amanotes

Hồ Chí Minh

Senior Marketing Specialist - User Acquisition

Amanotes

Hồ Chí Minh

Team Lead Marketing Specialist (User Acquisition)

Amanotes

Hồ Chí Minh

Software Developer (Open level - Java / JavaScript)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Software Developer ( Java / Javascript )

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Sales Executive (2 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

System Engineer (SE) / Programmer (PG)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE (2 năm kinh nghiệm App Mobile)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE (PHP, Java)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE (N2)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Consultant

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE - COBOL, Java

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE - PHP

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE - Mobile Application

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE (2 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (2 năm kinh nghiệm)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BSE (PHP)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Executive Assistant to RCSO (Reginal Chief Strategy Officer)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Business Consultant/ Global Key Account Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Backend JavaScript/NodeJS Developers

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Supervisor

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Back Office - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Team Lead Marketing Specialist (User Acquisition)

Amanotes

Hồ Chí Minh

Training Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Accounting Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Finance Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Back-End Developer (Leader)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Customer Service Manager

Công ty Cổ phần công nghệ HARAVAN

Hồ Chí Minh

IT Assistant Manager (Trợ Lý Trưởng Phòng IT - Phó Phòng IT)

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Senior Product Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Corporate Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

IT Consultant

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

PHP Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Supervisor

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Interpreter and Translator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Front-End Coder

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Back Office - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Java Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Senior Marketing Specialist - User Acquisition

Amanotes

Hồ Chí Minh

Software Developer (Open level - Java / JavaScript)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Software Developer ( Java / Javascript )

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Training Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Software Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Accounting Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Database Administrator

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Finance Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Back-End Developer (Leader)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior Software Engineer (Backend)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...