Cẩm nang tìm việc
Tìm việc không khó nếu bạn có Cẩm nang + 5 mẫu CV chuyên nghiệp

Những kỹ năng “NÓNG“ đang được nhà tuyển dụng săn đón

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Community and Event Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Game R&D Executive

NET2E

Hồ Chí Minh

Game Operator

NET2E

Hồ Chí Minh

Junior Graphics Designer

NET2E

Hồ Chí Minh

Marketing Leader

NET2E

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

3D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer (Work in Japan)

ICONIC Co,.Ltd.

Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Engineer (Work in Japan)

ICONIC Co,.Ltd.

Nhật Bản

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

3D Effect Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Sever Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Unity Specialist

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Client Engineer (Unreal Engine4) *Only Japanese Speaker*

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Client Engineer (Unity)

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

BSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

System Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

BrSE (2 years or above)

ICONIC Co,.Ltd.

Hà Nội

Community and Event Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Marketing Leader

NET2E

Hồ Chí Minh

Account Manager

GAPIT Communication

Hà Nội

Trưởng Phòng Vận Hành

GAPIT Communication

Hà Nội

PR Manager

GAPIT Communication

Hà Nội

Plant Engineering Supervisor (Electronic Facilities)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Phó Phòng Lắp Ráp

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Project Leader or Manager

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

IT Supervisor

ICONIC Co,.Ltd.

Bình Dương

Communicator Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Back Office - Manager or Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Team Lead Marketing Specialist (User Acquisition)

Amanotes

Hồ Chí Minh

Training Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Đồng Nai

Accounting Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Finance Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Admin Leader

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Back-End Developer (Leader)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

PHP Engineer (PHP/MySQL/framework)

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server - Side Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Block Chain Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Pring Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Senior iOS Developer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

3D Artist

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Application Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Hồ Chí Minh

Engineer (Work in Japan)

ICONIC Co,.Ltd.

Nhật Bản

BrSE

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Desktop Publishing Operator

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

Desktop Publishing Operator

ICONIC Co,.Ltd.

Đà Nẵng

3D Effect Designer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Sever Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Server Engineer

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Unity Specialist

ICONIC Co,.Ltd.

Tokyo, Nhật Bản

Xem tất cả công việc 

Các công ty TOP đang cần ứng viên CNTT

Loading...