HANELSOFT

Address: Quận Long Biên, Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin / Truyền thông


Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hanel (HanelSoft) là nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam với tầm nhìn xây dựng một tổ chức linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả giúp gia tăng giá trị cho đối tác.


Vị trí đang tuyển dụng
Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật
Hà Nội
Chuyên Viên Kinh Doanh
Hà Nội
Các công ty cùng ngành nghề Xem tất cả

Loading...