DAT VIET VAC

Address: Quận 3, Hồ Chí Minh

Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo / Truyền thông


Giới thiệu công ty

Tổ Hợp Truyền Thông Đất Việt VAC (Tên thành lập là công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt) được thành lập và hoạt động chính thức ngày 20.4.1994.
Bắt đầu năm thứ 16 với 04 văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, 01 Đà Nẵng và 01 văn phòng tại Hà Nội; với tổng số 320 chuyên viên, Đất VIệt hiện nay đã là Tổ hợp Truyền thông Việt Nam lớn nhất, là nhà sáng tạo và cung ứng tích hợp về truyền thông và giải trí khác nhau cho khách hàng và các đối tác trong ngành.

- Chúng tôi luôn nỗ lực đi tiên phong và định ra khuynh hướng mới trong ngành truyền thông và giải trí.

- Chúng tôi thấy cơ hội nơi người khác thấy khó khăn và chúng tôi có đủ nguồn nhân lực để sáng tạo giải pháp.

- Chúng tôi không chỉ làm dịch vụ trung gian cho khách hàng, mà còn tạo ra, sở hữu và chuyển giao các sản phẩm truyền thông và giải trí.


Vị trí đang tuyển dụng
Business Development Manager
Hồ Chí Minh
Chanel Sales Manager
Hà Nội
Show Producer
Hồ Chí Minh
Senior Sales Manager
Hồ Chí Minh
Sales Manager
Hồ Chí Minh
Các công ty cùng ngành nghề Xem tất cả

Loading...