CÔNG TY CP NC NETWORK VIỆT NAM

Address: Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo / Truyền thông


Giới thiệu công ty

Công ty CP NC Network Việt Nam (NCNV.,) là công ty liên doanh Việt Nam – Nhật Bản được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực kết nối doanh nghiệp ngành chế tạo Việt Nam – Nhật Bản. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án thành công như Điều tra thị trường sản phẩm cụ thể theo đặt hàng của doanh nghiệp Nhật, Tuyển tập doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu do JETRO ủy thác, Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội FBC 2017.v.v.


Vị trí đang tuyển dụng
Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường
Hà Nội
Nhân viên Tổ Chức Sự Kiện Kết Nối Giao Thương
Hà Nội
Nhân Viên Hỗ Trợ Dự Án Kết Nối Giao Thương
Hà Nội
Các công ty cùng ngành nghề Xem tất cả

Loading...