REGISTER NOW

Over 200+ leading Vietnamese companies is waiting for your latest resume!

Tuyển dụng 1 / 10
18 Điều tạo nên sức hút của Việt Nam đối với người Nhật
18 lý do sau đây được nhiều người Nhật đánh giá là những điều tạo nên sức hút khó cưỡng lại của Việt Nam đối với con người Nhật Bản.
Mức lương ở Việt Nam so với 4 nước Asian
Theo báo cáo 2016, 10 ngành nghề được trả lương cao nhất Việt Nam không có nhiều thay đổi. Nhân sự ngành bất động sản và y tế tiếp tục có thu nhập cao vượt trội