REGISTER NOW

Over 200+ leading Vietnamese companies is waiting for your latest resume!

Từ chối Offer Letter nhưng vẫn “được lòng” nhà tuyển dụng
Từ chối thư mời nhận việc (Offer Letter) chưa bao giờ là việc làm dễ dàng cả nhưng cũng thật khó cho bạn khi chúng được gửi đến...