REGISTER NOW

Over 200+ leading Vietnamese companies is waiting for your latest resume!

Tuyển dụng 1 / 10
Starbucks phục vụ khách hàng khiếm thính như thế nào ?
Nhân viên này khi nhập số tiền mà anh phải trả đã hỏi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu là anh muốn uống gì trước khi giải thích thêm bằng lời nhắn ghi trên mảnh giấy.