IconicJob.vn đăng ký ngay
List Việc làm tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh List Việc làm tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh
Bạn đang xem:

ASEAN

Mức lương ở Việt Nam so với 4 nước Asian
Theo báo cáo 2016, 10 ngành nghề được trả lương cao nhất Việt Nam không có nhiều thay đổi. Nhân sự ngành bất động sản và y tế tiếp tục có thu nhập cao vượt trội