List Việc làm tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh List Việc làm tiếng Nhật tại Hồ Chí Minh
Bạn đang xem:

Tin tức – Sự kiện

Sự khác biệt giữa Biên dịch và Phiên dịch
Hiểu 1 cách đơn giản thì biên dịch sẽ liên quan đến dịch tài liệu và được viết ra văn bản. Phiên dịch liên quan đến việc nói trực tiếp giữa các ngôn ngữ khác nhau.
6 Lĩnh vực chính trong nghề phiên dịch viên
6 hình thức phiên dịch đó là: Phiên dịch đồng hời, Phiên dịch liên tiếp, Phiên dịch đàm phán, Phiên dịch tháp tùng, Phiên dịch thầm, Phiên dịch qua điện thoại.
Customer Service là gì? Bảng mô tả công việc Customer Service
Customer Service là dịch vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng là sự hỗ trợ của doanh nghiệp đối với những khách hàng người sử dụng hoặc mua sản phẩm của doanh nghiệp.
Financial Controller là gì? Bảng mô tả công việc Financial Controller
Financial Controller là kiểm soát viên tài chính. Là người chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các chức năng kế toán của công ty.
Warehouse Manager là gì? Bảng mô tả công việc Warehouse Manager
Warehouse Manager là người quản lý kho. Quản lý kho có trách nhiệm giám sát việc nhận, lưu trữ và gửi hàng hóa một cách hiệu quả.
Accounting Manager là gì? Bảng mô tả công việc Accounting Manager
Accounting Manager là kế toán trưởng. Có trách nhiệm giám sát các kế toán viên cấp dưới. Tạo ra các hệ thống và quy trình để phân tích và báo cáo thông tin tài chính.
HR Generalist là gì? Các công việc HR Generalist phải làm
HR Generalist là Quản lý nhân sự tổng vụ. Quản lý và điều hành tất cả các công việc trong phòng hành chính nhân sự như tuyển dụng, lương thưởng, phúc lợi.
Supply Chain là gì? Vai trò của Quản lý chuỗi cung ứng là gì?
Supply Chain là chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là mạng lưới được kết nối của các cá nhân, tổ chức, nguồn lực, hoạt động và công nghệ liên quan đến việc sản xuất.