iconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Cách gửi CV tiếng Anh bằng Email

Có lúc bạn sẽ bị yêu cầu cung cấp CV tiếng Anh cho nơi ứng tuyển bằng mail. Trường hợp gửi thư bằng mail, tương tự với trường hợp upload CV tiếng Anh, vì thường sẽ bị chỉ định hình thức file nên hãy làm theo hướng dẫn nhé.

CV cũng có lúc bị chỉ định nộp và gửi vào trong mail bằng text

Ngoài ra, vì cũng có lúc bị chỉ đinh tiêu đề mail trong các điều khoản tuyển dụng như dưới đây nên hãy chú ý nhé. Nếu không phải là tiêu đề theo chỉ định thì người phụ trách sẽ không mở mail.

Chú ý: Cần làm nổi bật tiêu đề Email giúp nhà tuyển dụng dễ dàng nhìn thấy Email của bạn

I. Email mẫu

Trường hợp gửi CV tiếng Anh bằng mail, bạn nên đưa vào những câu giới thiệu đơn giản như ví dụ dưới đây

Subject: JobID 3421 – Project Manager Position

Dear Ms. Hoang:

I’m applying for the Project Manager position listed on your website. As you can see from my attached resume, I have 6 years of experience as a project lead with global technology companies, including ABC Technology.

I have some specific ideas on how to cut your product-development time that I’m excited to share with you.  I look forward to showing you in person how I qualify for the position.

Mitsuyo Arimoto

info@getglobal.com

1. Điền tên vị trí ứng tuyển vào tiêu đề

Trường hợp nơi ứng tuyển không chỉ định tiêu đề (Subject) của mail thì mọi người nhất định hãy điền vị trí ứng tuyển theo dưới đây chứ đừng để đơn giản “resume” nhé.

CV for Marketing Director Position – CV cho vị trí Marketing Director.

CV – Recruitment Specialist – CV Chuyên gia tuyển dụng nhân sự

2. Điền tên bản thân vào tên file

Tương tự với trường hợp upload CV tiếng Anh, đối với tên file, bạn nhập tên của chính mình. Ngay cả trong PC của tác giả, cũng được lưu trữ vô số file có tên nào là resume.docx, myresume.docx được gửi từ những người ứng tuyển nhưng, nếu không mở từng cái một thì không biết được CV của ai.

3. Gọi tên của người phụ trách tuyển dụng

Có vẻ như vẫn có người nghĩ rằng việc bắt đầu thư hoặc mail bằng Dear Sir/Madam là “Lịch sự trong tiếng Anh” nhưng (rất là cũ), mọi người hãy cố gắng gọi bằng tên của người phụ trách tuyển dụng nhé.

Nếu không biết tên của người phụ trách thì nên tìm hiểu ở Website của nơi tuyển dụng. Nếu không tìm hiểu cái hiểu đơn giản là phải tìm hiểu thì dù bị xem là thiếu nhiệt tình cũng không còn cách nào khác.

4. Nguyên văn mail ngắn gọn

Cách đây hơn 10 năm, lúc đó, người bạn người Mỹ 30 tuổi của tôi đã nói rằng “tôi chỉ đọc 3 hàng đầu của mail” nhưng, thời đại SNS bây giờ, nhiều người đã quen với tin nhắn và những người không trượt màn hình mail thì nhiều như núi. Nếu không trượt màn hình thì phần không thể đọc có khả năng rất lớn là phần không đọc được.

Nguyên văn mail, chúng ta cố gắng thu vào vài hàng để có thể đọc được dù không trượt màn hình nhé.

_____________________________

Mọi thông tin liên hệ:

ICONICJOB VietNam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam

Arimoto tốt nghiệp trường Đại học tại Nhật và sau khi làm việc tại một công ty Hoa Kỳ tại Nhật, tôi đã đến Hoa Kỳ để học Cao học vào những năm sau 20 tuổi. Tôi free sau khi tốt nghiệp Business School (lấy được bằng MBA) và đã làm công việc tư vấn hợp tác chiến lược giữa các công ty Mỹ - Nhật và điều tra thị trường Hoa Kỳ trong suốt 16 năm.
back-to-top iconicjob