Bài viết nói về thói quen ưa ngủ của người Nhật, họ có thể ngủ ở nơi công cộng, trên xe điện ngầm, hay cả những hội nghị quốc tế. Vì sao lại như vậy ?