IconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

8-yeu-to-thanh-cong8 Điểm Chung Ở Người Thành Công

Richard St. John đã phỏng vấn hơn 500 người thành công nhất thế giới, thu thập hàng ngàn câu chuyện thành công, phân tích chúng và tìm ra những điểm chung của họ. Ông kết luận rằng có 8 yếu tố đặc biệt nổi trội giúp họ thành công hơn tất cả. Mời bạn tìm hiểu qua video sau đây nhé.

 

 

August 23, 2016

Cẩm Nang Nghề Nghiệp

You might also like